Rimab Facility Service ABs karriärsida

Inlägg

1996 var vi en av initiativtagarna till att starta ett projekt i Zambia för att hjälpa hemlösa och fattiga barn. Landet är mycket hårt drabbat av HIV/Aids som naturligtvis leder till fattigdom och hemlöshet.Projektet gick ut på att med fotbollens hjälp...

  • employer brand
  • social recruiting